• Zadzwoń do nas

 • Polityka prywatności

  Ten dokument określa zasady:

  1. Przetwarzania danych osób, które odwiedzają stronę internetową ​https://watradom.pl (zwaną dalej „Witryną”) – punkt I: Cookies;
  2. Ochrony danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą (zwanych dalej „Tobą”) – punkt II: Dane osobowe.
  3. Częstotliwości wysyłania informacji handlowych – punkt III: Częstotliwość wysyłania informacji handlowych

  Kto jest administratorem strony?

  Administratorem strony jest Watradom Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-707) przy ul. Gdańskiej 20/36 (zwana dalej – „my”).

  Witryna pozyskuje informacje o tobie i twoim zachowaniu poprzez:

  • informacje wprowadzone dobrowolnie do formularzy
  • zapisywanie plików cookies (tzw. „ciasteczka”) w urządzeniu docelowym (komputer, urządzenie przenośne).
  • zbieranie logów strony

  I. Cookies

  Czym są pliki cookies?

  Pliki cookies są transmitowane do wyszukiwarek, gromadzone w pamięci urządzenia i odczytywane przez serwer podczas każdego połączenia z witryną. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji, pozwalających stronom trzecim na poznanie Twoich danych osobowych ani nie umożliwiają kontaktu z Tobą za pośrednictwem e-maila lub telefonu. Zapisywanie plików cookies nie daje nam ani osobom nieupoważnionym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.

  Jakich rodzajów cookies używamy?

  1. Techniczne cookies (technical cookies)Umożliwiają poprawne działanie transmisji wiadomości i zapamiętują Twoje ustawienia, jeśli wybierzesz taką opcję w ustawieniach witryny albo / oraz pozwalają nam na tworzenie prostych statystyk na temat użytkowania witryny.
  2. Funkcjonalne cookies (functional cookies)
   Pozwalają na dostosowanie zawartości Witryny do Twoich preferencji i pomagają w optymalizowaniu Witryny (np. lepsze dostosowanie wyświetlania Witryny na Twoim urządzeniu).
  3. Cookies dotyczące oglądalności (Viewership cookies)
   Pozwalają nam na tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają nam w zrozumieniu w jaki sposób oglądana jest Witryna, a to pozwala nam na ulepszanie jej struktury i zawartości.
  4. Google Analytics
   Narzędzie do analizy stron internetowych, które pomaga nam w ulepszaniu Witryny i spełnianiu oczekiwań odwiedzających. Google Analytics gromadzi anonimowe dane, zapisuje trendy pojawiające się na Witrynie, nie identyfikując użytkowników. Tak, jak wiele innych serwisów, Google Analytics używa swoich własnych cookies do analizy aktywności. Te pliki używane są do przechowywania informacji np. godziny rozpoczęcia aktualnej wizyty, albo np. tego czy kiedykolwiek wcześniej nasza Witryna została przez Ciebie odwiedzona lub np. z jakiej strony trafiłeś na naszą Witrynę. Szczegółowe zsady funkcjonowania Google Analytics są dostępne tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  5. Cookies wtyczek mediów społecznościowych (social plug-ins cookies)
   W Witrynie możesz używać sieci społecznościowych takich jak: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube.
   Przełączanie się na media społecznościowe powoduje transmisję danych. Te informacje są później wykorzystywane jeśli przeprowadzamy kampanię na danym kanale social media. Dodatkowo pozwalają Ci na wypełnienie naszego formularza na podstawie informacji przechowywanych przez media społecznościowe (jeśli wybierzesz taką opcję).

  W jaki sposób dezaktywować ciasteczka?

  Korzystając z ustawień przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu plików cookies. Jeśli nie chcesz by cookies były przetwarzane,możesz wyłączyć ich obsługę (w tym celu wybierz odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce albo je usunąć (korzystając z ustawień przeglądarki).
  Wyłączenie plików cookie w przeglądarce internetowej wpływa na sposób wyświetlania Witryny. Niektóre funkcje zależne od zapamiętania ustawień zapisanych w plikach cookie nie będą dostępne.

  II. Dane osobowe

  W jaki sposób gromadzimy logi Witryny?

  Informacje o niektórych Twoich działaniach na stronie internetowej wymagają logowania. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do administrowania Witryną i zapewnienia najbardziej wydajnej obsługi hostingu.

  Logowane są następujące dane:

  • czas nadejścia zapytania,
  • informacje o twoim adresie IP,
  • informacje o przeglądarce,
  • adres URL strony, która została przez Ciebie wcześniej odwiedzona, (referer link) jeśli dostęp do Witryny uzyskano przez link,
  • informacje o błędach, które wystąpiły podczas wdrażania transakcji HTTP,
  • nazwa stacji klienta – identyfikacja przeprowadzana przez protokół HTTP,
  • czas na odpowiedź na zapytanie.

  Powyższe dane nie są powiązane z określoną osobą na Witrynie, używane są jedynie w celu administracji Witryny.

  Czy udostępniamy Twoje dane podmiotom zewnętrznym?

  Dane są ujawniane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach dozwolonych prawem. Mamy obowiązek przekazywać informacje zebrane przez Witrynę do uprawnionych organów w oparciu o wymagania prawne.

  Przetwarzanie przez nas danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 klauzula 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne i współmierne do wdrażania:

  a) promocji usług i produktów Watradomu,

  b) zarządzania w tym monitorowania zasobów Watradom Sp. z o. o., tj. personelu, sprzętu, systemu, siedziby głównej, sieci teleinformatycznej, oprogramowania i informacji.

  Kto jest administratorem danych?

  Administratorem danych na temat działań wskazanych powyżej w punktach a) – b) jest Watradom Sp. Z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-707), ul. Gdańska 20/36.

  Jak przetwarzamy Twoje dane?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie realizacji powyższych działań, wymienionych w punktach a)-b), w szczególności:

  zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, polityką prywatności i dokumentami wewnętrznymi dotyczącymi bezpieczeństwa przetwarzania danych,
  w zakresie i celu niezbędnym do realizacji uzasadnionych interesów administratora. Przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  w zakresie i celu niezbędnym do otrzymania informacji handlowych przez osoby, które wyraziły wolę ich otrzymania.

  Czy Twoje dane podlegają profilowaniu?

  Podane przez Ciebie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu jaki zajmuje implementacja akcji wymienionych w punktach a)-b), na czas rozpatrywania reklamacji i zażaleń oraz na okres archiwizacji informacji, określany przez prawo.

  Jakie są Twoje prawa dotyczące danych osobowych?

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu lub przeniesienia danych.
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  W jaki sposób możesz wycofać swoją zgodę?

  Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, wyślij email na adres: kontakt@watradom.pl

  Cofnięcie zgody oznacza, że nie będziemy wysyłać informacji handlowych zgodnie z zakresem wycofanej zgody. Mamy jednak prawo do pozostawienia informacji,o tym kiedy wyraziłeś zgodę i kiedy została ona wycofana w celu zaspokojenia wszelkich roszczeń (szacowany czas przetwarzania).

  Możemy poprosić Cię o przyczynę wycofania zgody (będziemy wdzięczni za odpowiedź, która pomoże nam poprawić naszą komunikację).

  Czy możemy powierzyć Twoje dane?

  Możemy powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych jedynie podmiotom, z którymi podpisaliśmy stosowną umowę i jedynie wtedy, gdy jest to konieczne do obsługi systemu teleinformatycznego lub wysyłania informacji handlowych w przypadku osób, które wyraziły zgodę na ich otrzymywanie.

  Czy twoje dane mogą być udostępniane?

  Możemy ujawniać dane osobowe organom lub podmiotom upoważnionym przez prawo, zgodnie z obowiązującym prawem, tylko w zakresie i celu niezbędnym do wykonywania czynności tego organu lub podmiotów. Nie może to jednak stanowić naruszenia prywatności ani ochrony danych. Twoje dane są traktowane jako poufne.

  Z kim możesz się skontaktować odnośnie swoich danych osobowych?

  We wszystkich sprawach odnoszących się do przetwarzania Twoich danych osobowych i praw pokrewnych przetwarzaniu danych, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@watradom.pl

  III. Częstotliwość wysyłania informacji handlowych

  Dane które nie są danymi osobowymi, ale zawierają dane na temat użytkowania Witryny są przetwarzane poprzez użytkowanie Witryny aż do momentu w którym cookies nie zostaną usunięte.

  Jeżeli udzielona została zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, będzie ona wysłana zgodnie z wyrażoną zgodą do czasu jej wycofania. Częstotliwość wysyłania wiadomości może różnić się i zależeć od aktualnych ofert, w tym szczególności od osoby, która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych by najlepiej spełnić jej oczekiwania i potrzeby.