• Zadzwoń do nas

 • Najczęściej
  zadawane pytania

  Ponieważ temat płyt fundamentowych generuje wiele pytań, przygotowaliśmy dla Was odpowiedzi do tych najczęściej zadawanych.

  Informacje o płycie fundamentowej.

  Przygotowanie inwestycji

  Tak, pozwala na to norma PN-EN 1997-1:2004, która w skrócie mówi nam, że pod płytą ma znajdować się warstwa nośna, a grunt ma być niewysadzinowy lub zabezpieczony przed wysadzeniem np. za pomocą opaski przeciwwysadzinowej.

  Tak, ze względu na możliwość płytkiego posadowienia płyta fundamentowa jest rekomendowanym rozwiązaniem w przypadku działek z wysokim poziomem wody gruntowej bądź tam, gdzie w obrębie jednego obiektu budowlanego występują zróżnicowane grunty. Płyta fundamentowa to doskonałe rozwiązanie dla działek o trudnych warunkach gruntowych.

  Umowa obejmuje kompleksową usługę wykonania płyty fundamentowej wraz z wszelkimi materiałami i narzędziami potrzebnymi do jej wykonania. Wszystkie elementy są opisane w umowie. Standardowo Inwestor po swojej stronie musi zapewnić tylko nadzór przez kierownika budowy, geodezyjne wytyczenie budynku, prąd, wodę i toaletę dla pracowników. Ale i wiele z tych rzeczy jesteśmy w stanie zorganizować we własnym zakresie, wszystko jest kwestią ustaleń zapisanych w umowie.

  Projekt

  Cena płyty fundamentowej jest uzależniona od projektu, ale w wielu przypadkach jej koszt jest niższy od kosztów budowy tradycyjnych fundamentów. Porównując ze sobą koszt płyty fundamentowej i tradycyjnych fundamentów należy uwzględnić cały zakres zaawansowania prac, który otrzymujemy w płycie fundamentowej. W takiej analizie z pewnością pomoże przygotowany przez nas materiał (link do strony “płyta fundamentowa”). Decydując się na płytę fundamentową dostajemy produkt wykonany przy użyciu nowocześniejszych, bardziej zaawansowanych technologii, które pozwolą na tańszą eksploatację oraz będą stanowić o stabilności budynku.

  Tak, ze względu na odpowiednią izolację termiczną płyta fundamentowa jest rozwiązaniem ekologicznym, pozwalającym na wydajniejsze ogrzanie budynku. Poprzez akumulację i utrzymanie ciepła płyta fundamentowa pozwala zminimalizować zużycie energii potrzebnej do ogrzania domu. System izolacji i akumulacji ciepła pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów ogrzewania w skali roku.

  Nie, pod kątem eksploatacji płyta fundamentowa jest bardzo wydajnym rozwiązaniem. Ponieważ instalacje wodne i grzewcze są zatopione w betonie, nie wymagają czyszczenia ani konserwacji. Są też chronione grubą warstwą betonu przed uszkodzeniami mechanicznymi

  Tak można wykonać płytę fundamentową. Wcześniej trzeba tylko przygotować jej projekt. Prace należy zlecić firmie wykonawczej pod warunkiem, że posiada takie kompetencje. Projekt musi wykonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Można też zlecić wykonanie projektu pracowni projektowej, która posiada doświadczenie w tego typu konstrukcjach. W Watradom posiadamy wykwalifikowaną kadrę konstruktorów i wykonujemy projekty płyt fundamentowych.

  W większości przypadków takie pozwolenie nie jest wymagane. Zmiana rodzaju fundamentów jest zmianą konstrukcji a ta, według prawa budowlanego, nie wymaga zamiennego pozwolenia na budowę. Należy jednak wykonać projekt płyty fundamentowej, a zmiany nanieść na projekt budowlany. Zmiany te musi zatwierdzić kierownik budowy oraz projektant.

  Tak, wykonujemy płyty zgodnie z projektem budowlanym dostarczonym przez klienta, w tym z prętów pojedynczych i odgiętych. Na życzenie klienta możemy wykonać własny projekt, który często optymalizuje koszty budowy.

  Projekt płyty fundamentowej uzależniony jest od powierzchni budynku oraz stopnia jego złożoności. Zwykle koszt mieści się w przedziale 1000-1500 zł. W przypadku kiedy wykonujemy płytę fundamentową, koszt projektu jest wliczony w cenę całej budowy.

  Przygotowanie terenu

  Właściwie w takich warunkach można wykonać tylko płytę fundamentową, ponieważ przy jej budowie nie wykonuje się głębokiego wykopu. Płyta fundamentowa jest zwykle sadowiona na głębokości 30 cm, co pozwala uniknąć dokopania się do wód gruntowych.

  Podbudowę wraz z materiałem wykonuje zawsze firma WatraDom. Dzięki temu mamy gwarancję, że została wykonana należycie, z odpowiednich materiałów, zagęszczanych w odpowiednich warstwach, a jej powierzchnia jest starannie wypoziomowana.

  Budynek musi stać na pewnym podłożu którego parametry są znane. Dlatego w przypadku gdy u klienta na działce jest nasyp niebudowlany zwykle konieczne jest dokopanie się do rodzimej warstwy gruntu. Choć mamy za sobą udane realizacje na gruntach nasypowych o miąższości ponad 4m gdzie budynek został posadowiony na istniejącym nasypie określonym we wstępnych badaniach geologicznych jako niebudowlany. Wymaga to jednak bardzo dokładnych badań geologicznych za pomocą płyty VSS oraz innych narzędzi, które pozwolą oszacować nośność nasypu. Potrzebna będzie również konsultacja z geotechnikiem i kierownikiem budowy.

  Działka powinna być wyposażona w dostęp do energii elektrycznej, wody i toalety. Z działki muszą być też usunięte drzewa, do których potrzebne jest pozwolenie na wycinkę. Z chwastami, krzewami i drzewami do 10 lat radzimy sobie za pomocą ciężkiego sprzętu, takiego jak koparka, już w pierwszym dniu prac.

  Instalacje

  Płyty fundamentowe w ofercie Watradom mogą być ogrzewane z wodną dystrybucją ciepła (ogrzewanie podłogowe wodne) lub elektrycznie za pomocą oporowych przewodów grzejnych. Ogrzewane płyty fundamentowe są rekomendowanym rozwiązaniem, ponieważ doskonale akumulują ciepło. Ma to szczególnie korzystne znaczenie gdy używamy tzw “taryfy nocnej” przy elektrycznych źródłach ciepła lub w każdym innym przypadku kiedy nadprodukcję energii chcemy akumulować np. kominek z płaszczem wodnym.

  Można wykonać wszystkie instalacje. Należy jednak pamiętać, iż po wykonaniu płyty fundamentowej nie będzie możliwości przerobienia/przesunięcia podejść instalacyjnych. Będą zalane grubą warstwą zbrojonego betonu. Przed rozpoczęciem prac budowlanych trzeba bardzo dokładnie ustalić projekt wykonawczy, kładąc szczególny nacisk na rozmieszczenie wszystkich instalacji.

  Płyta fundamentowa grzewcza posiada dużą bezwładność cieplną, która może być zaletą jak również wadą. Duża bezwładność cieplna może doprowadzać okresowo do niewielkiego przegrzewania budynku szczególnie w okresach jesiennych i wiosennych kiedy rozgrzana płyta oddaje ciepło do budynku, a dodatkowo mamy zyski energetyczne od wpadającego przez okna ciepła słonecznego.

  Izolacja przeciwwilgociowa

  Wszystkie płyty fundamentowe WatraDom są wykonane z betonu wodoszczelnego w klasie W8. Dodatkowo każda płyta jest zabezpieczona warstwą atestowanej budowlanej folii izolacyjnej. W razie potrzeby stosujemy również dodatkowe warstwy niekapilarne wykonane ze żwiru lub kruszywa łamanego (tak zwanego klińca) oraz drenaż opaskowy z systemem odprowadzania.

  Drenaż opaskowy ułatwia odprowadzenie wody z okolic budynku i spod płyty fundamentowej. Należy go stosować w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych. Ograniczamy w ten sposób gromadzenie się wody pod podbudową płyty fundamentowej. Drenaż może przydać się również w przypadku, gdy grunt pod i wokół budynku jest gruntem spoistym np. glina, która nie przepuszcza wody (jest to widoczne kilka godzin po deszczu: na jednych terenach tworzą się kałuże, a na innych nie). Drenaż pozwala więc odprowadzić wodę opadową z okolic budynku.

  Izolacja termiczna

  Tak, ale tylko źle wykonana. Izolacja termiczna płyt fundamentowych budowanych przez firmę Watradom chroni budynek przed przemarzaniem od gruntu . Izolacja termiczna pozwala też znacząco obniżyć koszty ogrzewania w domu budowanym na płycie fundamentowej.

  Przy wyborze materiału, z którego wykonana ma być izolacja cieplna, należy pamiętać o tym, że w trakcie projektowania jest on traktowany jako grunt sprężysty. Korzystanie z polistyrenu ekstrudowanego (najczęściej XPS 300), pozwala na użycie większych obciążeń oraz na uniknięcie utraty części właściwości termoizolacyjnych płyty fundamentowej. Ponadto, styropiany EPS (polistyren ekspandowany) łatwiej nasiąkają i wymagają zwykle większego dozbrojenia płyty.

  Płyty frezowane, o wyprofilowanych krawędziach pozwalających na układanie ich “na zakładkę”, nie wymagają klejenia. Inne płyty powinny być ze sobą sklejane za pomocą niskoprężnej piany poliuretanowej. Zawsze wypełniamy też szpary pomiędzy płytami których rozwarcie przekracza 3mm. Zawsze powinna być klejona pionowa izolacja termiczna zwana też szalunkiem traconym lub cokołem.

  Wybierając materiał ociepleniowy konstruktor WatraDom bierze pod uwagę wiele parametrów, przede wszystkim nośność, odporność na wodę i współczynnik λ, który odpowiada za przewodzenie ciepła. Wybrany rodzaj materiału ociepleniowego ma bezpośredni wpływ na budowę konstrukcji zbrojenia płyty fundamentowej i grubość betonu. Dlatego przy budowie płyty fundamentowej należy pamiętać, że wybrane materiały powinny przede wszystkim spełniać wymogi techniczne niezbędne do zbudowania na nich płyt fundamentowych.

  Wymagany opór cieplny (izolacyjność termiczna) dla płyty fundamentowej określa Standard energetyczny budynku zapisany w WT 2021. Wynika z nich, że minimalna grubość stosowanych przez Watradom wysokiej jakości materiałów izolacyjnych to 12 cm w większości przypadków stosujemy jednak grubsze warstwy. Przy ustalaniu grubości ocieplanie należy zawsze brać pod uwagę opór łączny cieplny wszystkich warstw i jakość materiału izolacyjnego. Najczęściej stosowane grubości ocieplenia możesz zobaczyć w naszej galerii realizacji.

  O ile taki wariant teoretycznie jest tańszy, bo pozwala na użycie styropianu o niższych parametrach nośności, to nie pozwala na uniknięcie mostków termicznych. Przy tym rozwiązaniu ściany stoją na nieizolowanej płycie betonowej która, przez brak izolacji przyjmuje temperaturę gruntu. Ściany tym samym stają się mostkiem termicznym. W swojej dolnej części ściany będą miały niższą temperaturę od otoczenia, co z czasem może doprowadzić do pojawienia się wilgoci na ścianach. Dlatego w Watradom nie oferujemy rekomendujemy takiego rozwiązania.

  To zależy od rodzaju kruszywa hydroizolacyjnego. Często rozważany keramazyt nie posiada nośności wymaganej do utrzymania żelbetowej płyty fundamentowej. Alternatywą jest kruszywo ze szkła piankowego, które jest bardzo dobrym materiałem termoizolacyjnym, nienasiąkliwym i o wysokiej twardości. Niestety jest to drogi materiał termoizolacyjny, a do tego trzeba użyć go więcej niż polistyrenu. Wysokie koszty powodują, że wciąż nie jest to popularne rozwiązanie.

  Ta opaska powinna być wykonana w przypadku budowania płyty na gruntach wysadzinowych, czyli takich, które mają ograniczoną przepuszczalność wody (np. gliny, iły, grunty organiczne). W przypadku zamarznięcia, grunty tego typu mogą podnieść (wysadzić) cały budynek, czemu zapobiega opaska. Dodatkową korzyścią z jej zastosowania jest poprawiony bilans cieplny pod budynkiem – jej koszt nie jest wysoki, a może znacznie podnieść jakość płyty i pomóc obniżyć koszty ogrzewania. Więcej szczegółów na temat stosowania opaski mówi nam norma PN-EN ISO 13793_2002P, z której korzystają projektanci podczas wykonywania projektu konstrukcyjnego płyty fundamentowej

  Nie, styropian lub XPS (styrodur) wykorzystywany przy budowie płyty fundamentowej jest materiałem wykonanym z myślą o wytrzymywaniu dużych obciążeń, wykorzystuje się go również przy budowie dróg, autostrad i hal przemysłowych. Każdorazowo możliwość zastosowania materiału izolacyjnego pod płytą fundamentową określa projektant posiadający odpowiednią wiedzę i uprawnienia w tym zakresie.

  Najłatwiej określić to za pomocą „Projektowanej charakterystyki energetycznej budynku”, która jest elementem projektu budowlanego. Jest tam informacja o ilości energii końcowej na ogrzewanie, którą mnożąc przez cenę kilowatogodziny otrzymamy estymację kosztów. Przy obliczeniach ogrzewania domu energią elektryczną warto wziąć pod uwagę ogrzewanie budynku z wykorzystaniem strefy nocnej taryfy G12. Płyta fundamentowa jest świetnym akumlatorem ciepła porównywalnym z buforem wodnym o pojemności połowy objętości betonu. Np. dla budynku 100m2 i płycie fundamentowej grubości 20cm to tak jakbyśmy zastosowali bufor o pojemności około 11m3 wody.

  Konstrukcja

  Zbrojenie rozproszone znacznie poprawia właściwości betonu, zmniejsza możliwość powstawania rys, wzmacnia warstwę przypowierzchniową, zmniejsza skurcz betonu podczas tężenia. Niestety nie można go używać zamiast zbrojenia. O jego właściwościach jako substytut zbrojenia nie mówi żadna norma czy wytyczne techniczne. Zastosowanie go bez zbrojenia zasadniczego w postaci siatek czy prętów zbrojeniowych oznacza, że wykonana płyta jest betonowa, a nie żelbetowa. To niestety ogromna różnica, ponieważ beton nie jest materiałem odpornym na rozciąganie i zginanie występujące na płycie fundamentowej. Z tego powodu nikt nie odważy się wykonać stropu zbrojonego tylko wieńcami i zbrojeniem rozproszonym.

  Wszystkie prace budowlane można wykonywać zimą, jednak trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Np. do zamawianej mieszanki betonowej trzeba dodać specjalne dodatki, które zabezpieczą beton przed zamarzaniem. Innym elementem jest zabezpieczenie gruntu lub podbudowy przed zamarzaniem np. rozkładając na nim materiał termoizolacyjny. Wszystkie te i inne rzeczy sprawdzają się oczywiście przy niewielkich opadach śniegu i mrozach które nie przekraczają -5℃. Poniżej tej temperatury zaczyna się więcej pracy poświęcać na zabezpieczenie przed zimnem niż nad pracą nad samą płytą co sprawia, że lepiej poczekać na korzystniejsze warunki.

  Firma WatraDom buduje płyty fundamentowe dostarczając cały wymagany materiał. Klient nie musi już niczego do jej budowy kupować. Używamy tylko sprawdzonych materiałów renomowanych marek posiadających wymagane certyfikaty i parametry, które są kluczowe dla właściwego wykonania budynku. Pamiętajmy, że fundament jest elementem kluczowym dla trwałości i stabilności budynku. Nie da się go za kilka lat poprawić czy wymienić tak jak np. z elewacją budynku czy terakotą w łazience.

  Zwykle już po 7 dniach beton osiąga wytrzymałość na poziomie 70% (przy temperaturze około 20℃), dlatego po tym czasie można rozpocząć stawianie ścian. Zwykle do uzyskania przez beton pełnej wytrzymałości po 28 dniach od wylania na płytę fundamentową nie zdążymy przyłożyć pełnych obciążeń na jakie została zaprojektowana (pełna konstrukcja, wylewki, tynki, pokrycie dachowe, obciążenie śniegiem i obciążenie użytkowe).

  Oczywiście może. Tak samo jak może piec pączki, czy malować obrazy, ale nie koniecznie przy pierwszej (a czasami i kolejnej) próbie wszystko może się udać. Ewentualne wady zwykle ujawniają się dopiero podczas normalnego użytkowania budynku i w większości nie są już możliwe do usunięcia. Dlatego zalecamy powierzyć wykonanie płyty profesjonalnej firmie, która ma wykwalifikowaną kadrę i duże doświadczenie.

  Może mieć rację i może się mylić. Trzeba to dokładnie przeanalizować. Jeżeli projektant zaprojektował budynek na płycie to pewnie miał ku temu powód, np. kiepskie warunki gruntowe w tym miejscu. Jeżeli stoimy przed decyzją wyboru fundamentu tradycyjnego i płyty fundamentowej z innych względów niż warunki gruntowe, to na jej korzyść zawsze przemawia oszczędność ogrzewania, która będzie się zwiększała z każdym rokiem użytkowania budynku. Innym z aspektów jest kwestia kosztów poniesionych na początku, które dla fundamentu na ścianach i ławach fundamentowych mogą wydawać się znacznie niższe. Ale to przeważnie tylko pozory związane z innym zakresem prac. Na naszej stronie zobaczysz rzetelne porównanie kosztów budowy płyty fundamentowej i tradycyjnych fundamentów.

  Beton

  Tak, płyta fundamentowa w wersji z zacieraną mechanicznie powierzchnią stanowi przygotowane podłoże pod klejone okładziny podłogowe (gres, terakota, granit, klinkier etc). Należy jednak pamiętać o stosowaniu materiałów o tej samej grubości, by uniknąć różnicy poziomów. Odpowiednio wykonana płyta fundamentowa o powierzchni 160m2 może mieć zaledwie +-0,5 centymetra odchyłu. Niektórzy producenci, szczególnie okładzin drewnianych lub drewnopodobnych, mogą radzić użycie wylewki samopoziomującej dla zwiększenia jakości powierzchni.

  Szalunek to element technologiczny budowany przeważnie z płyt i nadający formę mieszance betonowej – taka “brytfanna do betonowego ciasta”. Przy tradycyjnym szalunku płyty są demontowane po zastygnięciu betonu. Natomiast szalunek tracony nazywa się tak ponieważ pozostaje na obiekcie budowlanym. W przypadku płyty fundamentowej takim szalunkiem traconym są elementy pionowej izolacji termicznej zwanej też cokołem. Płynny beton ma wysokie parcie na ściany szalunkowe a dodatkowo struga betonu z pompy jest podawana z dużą prędkością. To wszystko może doprowadzić do odkształceń delikatnych szalunków XPS lub EPS a w efekcie nie dokładności wymiarowych zewnętrznych krawędzi płyty oraz jej powierzchni. Dlatego WatraDom dodatkowo wzmacnia szalunek tracony po całym obwodzie płyty fundamentowej. Wzmocnienie wykonane jest z konstrukcji szkieletowej drewnianej i zostaje zdemontowane kolejnego dnia po zalaniu płyty betonem.

  Grubość płyty żelbetowej powinna zostać określona w projekcie budowlanym lub projekcie wykonawczym. Jeżeli inwestor nie ma takich dokumentów, konstruktor Watradom analizuje obciążenia jakie działają na płytę fundamentową, na podstawie badań geologicznych określa nośność gruntów oraz to jak zachowają się pod naciskiem budynku. W wyniku analizy określa grubość płyty betonowej, która zależy od rodzaju budynku – tego ile ma pięter, stropów, z czego jest zbudowany (czy jest to ciężka cegła silikatowa czy lekka konstrukcja szkieletu drewnianego lub gazobetonu). Zwykle grubości betonu dla domów jednorodzinnych mieszczą się w przedziale od 15 do 30 cm.

  Budowa płyty fundamentowej przez firmę WatraDom trwa od 5 do 8 dni. W tym czasie zamyka się cały proces budowy – od przygotowania terenu, do wylania betonu.

  Płyta fundamentowa - cena. Kalkulator online.

  Sprawdź koszt płyty fundamentowej online. Wybierz rodzaj budynku i powierzchnie a natychmiast zobaczysz jaka jest cena płyty fundamentowej. Koszt budowy wraz z ofertą prac błyskawicznie otrzymasz na swój email. Kalkulator ceny płyt fundamentowych Watradom™ używa tylko aktualnych cen materiałów.

   1. Rodzaj planowanego domu

   1A. Materiał do budowy muru

   2. Ilość kondygnacji


   wpisz powierzchnię zabudowy

   4. Ogrzewanie podłogowe w płycie fundamentowej

   Rodzaj ogrzewania


   podaj kod pocztowy lokalizacji


   wpisz swój adres e-mail


   wpisz swój numer telefonu

   Po kliknięciu przycisku odeślemy na podany adres e-mail wycenę przygotowania płyty fundamentowej wg. wskazanych parametrów.

   Wycena płyty fundamentowej.