• Zadzwoń do nas

 • Budowa i wykonanie płyty fundamentowej

  Budowa płyty fundamentowej to wieloetapowy proces. Poniżej znajdziesz opisy etapów prac nad płytą fundamentową z wyszczególnionymi poddziałaniami na każdym z nich. Mamy nadzieję, że dzięki takiemu zestawieniu dowiesz się więcej na temat płyty fundamentowej i zdecydujesz się na zastosowanie jej przy budowie domu. Poniżej prezentujemy oferowany przez nas wachlarz usług jakie wykonujemy dla kompleksowej realizacji inwestycji. Budowa oraz wykonanie płyty fundamentowej.

  Ciężki sprzęt do budowy płyty fundamentowej.

  Czym jest płyta fundamentowa?

  Budując dom mieszkalny lub inny budynek, stajemy przed dylematem wyboru: tradycyjne fundamenty czy nowoczesna płyta fundamentowa? Tradycyjne fundamenty składają się z ław i stojących na nich ścian fundamentowych. Ich pionowa konstrukcja wymaga posadowienia poniżej poziomu przemarzania gruntu, co wymaga głębokich wykopów.  Płyta fundamentowa dzięki poziomej konstrukcji rozkłada ciężar budynku na większej powierzchni i może być budowana powyżej poziomu przemarzania gruntu, co pozwala na uniknięcie głębokich wykopów. Ma to szczególne znaczenie przy wysokim poziomie wód gruntowych. Dzięki temu pozbywamy się kłopotów z przerywaniem istniejących przebiegów systemów melioracyjnych. Kolejną cechą wyróżniająca płytę fundamentową jest całkowity brak mostów termicznych, co daje nam doskonałą izolacyjność termiczną a w konsekwencji wymierne oszczędności w kosztach ogrzewania. Płyta fundamentowa jest wykonana w całości z wodoszczelnego betonu, co całkowicie eliminuje kapilarne podciąganie wilgoci. Unikniemy w przyszłości drogich napraw, uszkodzeń od wilgoci z gruntu. Odpowiednio zaprojektowana płyta fundamentowa rozkłada równomiernie ciężar budynku na znacznie większej powierzchni niż tradycyjne ławy fundamentowe. Dzięki temu mniej obciążony grunt pod płytą zachowuje się bardziej stabilnie, co minimalizuje ryzyko pękania i rysowania ścian.

  Zapraszamy do poznania budowy płyty fundamentowej krok po kroku przez naszych specjalistów. Dzięki starannie opracowanemu schematowi działania oraz naszemu doświadczeniu wykonanie płyty fundamentowej trwa zaledwie kilka dni, co znacznie przyspiesza dalsze prace budowlane.

  Budowa płyty fundamentowej krok po kroku

  Proces budowy płyty fundamentowej możemy podzielić na zasadnicze etapy:

  • Analiza potrzeb klienta
  • Projektowanie
  • Zaopatrzenie
  • Wykonanie
  • Pielęgnacja
  • Dokumentacja powykonawcza

  Każdy z etapów wymaga zaangażowania wielu osób o różnych specjalnościach. Złe przygotowanie jednego z etapów skutkuje błędami w kolejnych etapach a w efekcie wybudowaniem fundamentów niespełniających oczekiwań Klienta.

  przekrój płyty fundamentowej

  Opis etapów wykonania płyty fundamentowej

  Budowa płyty fundamentowej – Analiza potrzeb Klienta

  Bardzo ważne jest odpowiednie rozpoznanie wymagań konstrukcyjnych i użytkowych, jakie będziemy stawiali przed płytą fundamentową. Pamiętaj, że poszczególne elementy domu są jak naczynia połączone, dlatego dobór odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych i opcji wyposażenia płyty fundamentowej będzie miał wpływ na kolejne etapy budowy.

  Doświadczony doradca Watradom pomoże Ci w wyborze odpowiednich rozwiązań. 

  Płyta fundamentowa projektowanie

  Do budowy płyty fundamentowej konieczne jest wykonanie projektów:

  • projekt obrysu (szalunkowy)
  • projekt konstrukcji zbrojenia
   • zbrojenie podstawowe górne
   • zbrojenie podstawowe dolne
   • zbrojenie dodatkowe górne
   • zbrojenie dodatkowe dolne
  • projekt konstrukcji przekroju
  • projekt konstrukcji obiektów poza obrysem płyty
   • stopy fundamentowe
   • ławy fundamentowe
   • ściany fundamentowe
  • wykonuje się rysunek podejść kanalizacyjnych
  • wykonuje się rysunek przepustów instalacyjnych
  • wykonuje się rysunek instalacji wody użytkowej
  • wykonuje się rysunek instalacji grzewczych

  Projekt konstrukcyjny płyty fundamentowej może wykonać tylko konstruktor z odpowiednim wykształceniem i uprawnieniami. Pracownia konstrukcyjna Watradom jest wyposażona w najnowsze oprogramowanie do projektowania płyt fundamentowych, gdzie nasi konstruktorzy tworzą model 3d bryły budynku z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań środowiskowych. Takie podejście daje optymalne projekty płyt fundamentowych pod względem wysokiej wytrzymałości i niskich kosztów.

  Budowa płyty fundamentowej – Zaopatrzenie

  Dostawa na czas wysokiej jakości materiałów to klucz do sukcesu sprawnie przeprowadzonych prac budowlanych i niskich kosztów budowy. Watradom współpracuje bezpośrednio z producentami najlepszych materiałów budowlanych, które prosto z fabryki trafiają na plac budowy. To między innymi dzięki dobrze zorganizowanym dostawom budowa płyty fundamentowej trwa 4-8 dni. Powierzając budowę firmie Watradom, nie musisz się również martwić o to, że czegoś zabraknie lub że coś zostanie i trzeba będzie za to płacić. 

  Płyta fundamentowa wykonanie

  Fizyczne wykonanie płyty fundamentowej wiąże się z przejściem szeregu etapów pośrednich, gdzie praktycznie każdy ma wpływ na późniejsze użytkowanie budynku bez względu na jego przeznaczenie. Poniżej przedstawiamy listę działań, które należy podjąć, aby zbudować w pełni funkcjonalny fundament.

  Budowa płyty fundamentowej – Pielęgnacja

  Każdy klient Watradom wraz z umową otrzymuje szczegółową instrukcję pielęgnacji betonu w okresie jego dojrzewania. Należy jej przestrzegać, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla jakości otrzymanego żelbetu. Na życzenie Klienta możemy zmniejszyć pracochłonność pielęgnacji poprzez pokrycie powierzchni betonu specjalnymi środkami chemicznymi.

  Budowa płyty fundamentowej – Dokumentacja powykonawcza

  Po zakończeniu prac przeprowadzamy inwentaryzacje powstałego obiektu. Wykonujemy pomiary poziome i pionowe powierzchni płyty fundamentowej oraz położenia instalacji wychodzących z płyty. Klient Watradom otrzymuje dokumentację z wynikami pomiarów oraz atesty i deklaracje zastosowanych materiałów wraz z dokumentami dostaw, w celu potwierdzenia prawidłowej budowy i wykonania płyty fundamentowej.

  Budowa płyty fundamentowej krok po kroku

  Krok pierwszy

  Geodezyjne wytyczenie obszaru budowy

  Na podstawie planu zagospodarowania terenu przygotowujemy tzw. ławy geodezyjne. Następnie geodeta za pomocą urządzeń GPS oznacza na ławach punkty, przez które przechodzą linie osi ścian. Na tej podstawie w zależności od grubości ścian ustalamy położenie krawędzi płyty fundamentowej. Po zakończeniu prac ziemnych między punktami prowadzimy linki traserskie i uzyskujemy obrys konstrukcji płyty fundamentowej.

  Pomiary terenu pod budowę płyty fundamentowej.

  Krok drugi

  Wykonanie wykopu

  Usuwamy wierzchnią nienośną warstwę gruntu nienadającą się do posadowienia budynku. Wykop powinien być odpowiednio większy w zależności od jego głębokości i wyniesienia budynku ponad obecny poziom gruntu. Przy trudnych warunkach gruntowych dno wykopu należy dodatkowo stabilizować w zależności od sytuacji: suchym betonem, kruszywem, geotkaninami. Na tym etapie należy również wykonać wykopy dla konstrukcji znajdujących się poza obrysem płyty fundamentowej takich jak np. stopy fundamentowe pod słupy zadaszenia tarasu i ganku.

  Wykonanie wykopu po fundamenty

  Krok trzeci

  Ułożenie drenażu

  W odpowiednio wyprofilowanych krawędziach wykopu układany jest drenaż typu lekkiego. Drenarska rura filtracyjna z filtrem PP 700 zasypywana jest przepuszczalną warstwą żwiru. Końce rur zazwyczaj w dwóch narożnikach budynku poprzez system uszczelnień wprowadzane są do zbiorczych studni drenarskich. Zebrana w ten sposób woda dystrybuowana jest dalej do instalacji odbiorczych.

  Ułożenie drenażu

  Krok czwarty

  Przygotowanie podbudowy

  W wykopie rozkładany jest materiał zasypowy podbudowy płyty fundamentowej. Bardzo ważne, aby był prawidłowo dobrany. Wymagana jest odpowiednia frakcja i struktura tak, by dał się dobrze zagęścić i np. zbyt dużymi kamieniami nie uszkodził obiektów znajdujących się w podbudowie takich jak rury kanalizacyjne lub gruntowy wymiennik ciepła. Rozkładany koparką materiał zasypowy ubijany jest płytową zagęszczarką wibracyjną o masie nie mniejszej niż 0,5T. Czynność odbywa się warstwami o grubości do 30 cm. Zagęszczenie każdej warstwy musi odpowiadać wskaźnikowi zagęszczenia Is określonemu w projekcie konstrukcyjnym płyty fundamentowej. Parametr ten jest bardzo ważny, ponieważ od jego osiągnięcia zależy trwałość płyty fundamentowej. Kontrole wskaźnika zagęszczenia Is można przeprowadzić płytą dynamiczną. Takie urządzenie jest na stałym wyposażeniu ekip Watradom.

  Przygotowanie podbudowy pod płytę fundamentową

  Krok piąty

  Montaż instalacji kanalizacyjnej

  W przygotowanej podbudowie kopane są kanały, w których następnie rozkładane są rury kanalizacyjne. Rozmieszczenie poszczególnych punktów dokładnie określa wcześniej przygotowany projekt. Wymaga to odpowiednich umiejętności, ponieważ nie widzimy ścian budynku, a punktami odniesienia są tylko linki traserskie. Bardzo ważne jest również zachowanie odpowiednich spadków, które kontroluje się za pomocą laserowego niwelatora. Montowane rury muszą być odpowiedniej klasy wytrzymałości – zazwyczaj SN8. Po ułożeniu rur kanały są zasypywane materiałem podbudowy, który jest zagęszczany płytową zagęszczarką wibracyjną o masie do 125 kg. Po zakończeniu prac przeprowadzana jest próba szczelności instalacji.

  Montaż instalacji kanalizacyjnej pod płytą fundamentową

  Krok szósty

  Montaż przepustów

  Odbywa się analogicznie jak montaż instalacji kanalizacyjnej. Różni się jednak głębokościami i materiałami instalacyjnymi wykorzystywanymi do ich budowy. Szczególnie ważne jest, aby przepusty miały odpowiednią średnicę, a ich promienie zgięć były stosunkowo duże, co umożliwi bezproblemowe przełożenie właściwych materiałów instalacyjnych np. rur PE do wody lub przewodów prądowych. Pamiętajmy, że rur gazowych nie można prowadzić pod płytą fundamentową.

  montaż przepustów pod płytą fundamentową

  Krok siódmy

  Wyrównanie podłoża

  To bardzo ważny zabieg, którego nie można pomijać. W przygotowanej podbudowie w odpowiednich odległościach rozkładane są stalowe rury o niewielkiej średnicy, których górne krawędzie stanowią płaszczyznę skontrolowaną niwelatorem laserowym. Następnie wykorzystując rury jako prowadzenie, należy aluminiowymi łatami dokładnie wyrównywać powierzchnię przygotowanej podbudowy z zamontowanymi instalacjami. Dzięki temu zabiegowi krawędzie izolacji termicznej będą do siebie doskonale przylegać i nie będziemy mieć mostków termicznych. Po zakończeniu prac rury są wyjmowane.

  wyrównanie gruntu pod płytę fundamentową

  Krok ósmy

  Rozłożenie izolacji przeciwwilgociowej

  Na wyrównanej podbudowie następuje montaż atestowanej folii PE o grubości 0,3 mm. Folie należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni płyty. Taka warstwa zabezpiecza przed zawilgoceniem izolacji termicznej i degradacją jej właściwości. Należy pamiętać o odpowiednich zakładach arkuszy folii.

  przygotowanie gruntu pod płytę fundamentową

  Krok dziewiąty

  Rozłożenie elementów brzegowych

  Na przygotowanej podbudowie z warstwą izolacji przeciwwilgociowej i instalacjami podpłytowymi montujemy system elementów brzegowych będący jednocześnie szalunkiem traconym dla wylewanego betonu. Elementy w kształcie litery L układamy wzdłuż całego zewnętrznego obrysu płyty fundamentowej. Następnie zostają one trwale połączone i uszczelnione odpowiednimi zamkniętokomorowymi pianami rozprężnymi przystosowanymi do kontaktu z materiałem elementów brzegowych. W niektórych sytuacjach dla zapewnienia stabilności szalunku traconego należy wykonać dodatkowy wzmacniający szalunek deskowy. Jakość materiałów elementów brzegowych i ich odpowiednie połączenie jest bardzo ważne dla izolacyjności termicznej budynku i dokładności wymiarowej płyty fundamentowej. Pamiętajmy, że tak wykonany szalunek tracony musi wytrzymać napór wlewanego świeżego betonu.

  Wykonanie płyty fundamentowej Łódź

  Krok dziesiąty

  Ułożenie poziomej izolacji termicznej

  Po zainstalowaniu elementów brzegowych na wcześniej wyrównanej powierzchni układamy materiał poziomej izolacji termicznej. Materiał jest umieszczany wewnątrz obrysu płyty fundamentowej. W zależności od docelowej grubości mogą to być co najmniej dwie warstwy układane naprzemiennie. Materiał powinien być o odpowiedniej twardości określonej w projekcie konstrukcyjnym, co ma krytyczne znaczenie dla trwałości konstrukcji budynku. Kolejnym wymaganiem jest niski wskaźnik długotrwałej nasiąkliwości wodą WL(T)4 ≤ 4%.  Najlepsze do tego celu są wielkoformatowe płyty (niedostępne w handlu detalicznym), które minimalizują ilość łączeń. Obecnie najczęściej stosowanymi materiałami są XPS, czyli styrodur znany również jako polistyren ekstrudowany lub styropian EPS o odpowiednich parametrach. W układanych płytach wycinane są otwory na przepusty i rury kanalizacyjne. Wszystkie łączenia na koniec wypełniane są zamkniętokomorowymi pianami niskoprężnymi nieagresywnymi dla użytych materiałów. Grubość izolacji termicznej powinna spełniać aktualne wymagania oporu cieplnego dla przegród na gruncie. Często jednak Klienci decydują się większą grubość 20-30cm.

  wykonanie płyty fundamentowej

  Krok jedenasty

  Rozłożenie systemu grzewczego

  Po zainstalowaniu elementów brzegowych na wcześniej wyrównanej powierzchni układamy materiał poziomej izolacji termicznej. Materiał jest umieszczany wewnątrz obrysu płyty fundamentowej. W zależności od docelowej grubości mogą to być co najmniej dwie warstwy układane naprzemiennie. Materiał powinien być o odpowiedniej twardości określonej w projekcie konstrukcyjnym, co ma krytyczne znaczenie dla trwałości konstrukcji budynku. Kolejnym wymaganiem jest niski wskaźnik długotrwałej nasiąkliwości wodą WL(T)4 ≤ 4%.  Najlepsze do tego celu są wielkoformatowe płyty (niedostępne w handlu detalicznym), które minimalizują ilość łączeń. Obecnie najczęściej stosowanymi materiałami są XPS, czyli styrodur znany również jako polistyren ekstrudowany lub styropian EPS o odpowiednich parametrach. W układanych płytach wycinane są otwory na przepusty i rury kanalizacyjne. Wszystkie łączenia na koniec wypełniane są zamkniętokomorowymi pianami niskoprężnymi nieagresywnymi dla użytych materiałów. Grubość izolacji termicznej powinna spełniać aktualne wymagania oporu cieplnego dla przegród na gruncie. Często jednak Klienci decydują się większą grubość 20-30cm.

  płyta fundamentowa wykonanie

  Krok dwunasty

  Montaż zbrojenia

  To kluczowa czynność dla trwałości płyty fundamentowej, dlatego wymaga ścisłych reżimów wykonawczych i stałej kontroli specjalisty. Płyta fundamentowa rozkłada naprężenia promieniście i obszarowo inaczej niż wzdłużnie zginane i skręcane ławy fundamentowe.  Dlatego tak często spotykane w ławach fundamentowych belki ze strzemionami w prawidłowo zaprojektowanej płycie fundamentowej należą do rzadkości. Montaż przeprowadzamy ściśle wg projektu konstrukcyjnego, który jest indywidualny dla każdego budynku. Zazwyczaj zbrojenie składa się z dwóch warstw dolnej i górnej. Każda z warstw ma zbrojenie podstawowe, które można wykonać z prefabrykatów np. siatek zbrojeniowych, co przyspiesza proces budowy. W miejscach wymagających zwiększonej wytrzymałości układa się zbrojenie dodatkowe z prętów zbrojeniowych o odpowiedniej długości i średnicy. Wszystkie elementy mocowane są ze sobą giętkimi stalowymi drutami za pomocą automatów wiążących. Pomiędzy izolacją termiczną, dolnym zbrojeniem oraz górnym zbrojeniem montuje się dystansy zbrojeniowe dostosowane do grubości betonu.

  płyta fundamentowa zbrojenie

  Krok trzynasty

  Montaż instalacji wody użytkowej

  W razie konieczności w płycie fundamentowej rozprowadzamy rury doprowadzające wodę użytkową z kotłowni do pomieszczeń budynku. Wszystkie rury są w otulinach osłonowych zabezpieczających przed utratą ciepła oraz tarciem o otaczający je beton na skutek zmiany ciśnień.

  płyta fundamentowa krok po kroku

  Krok czternasty

  Montaż progu najazdowego garażu

  Po zamontowaniu zbrojenia w świetle bramy garażowej na specjalnie wyprofilowanej krawędzi cokołu umieszczamy stalową osłonę. Próg najazdowy wyposażony jest w elementy montażowe, które mocowane do zbrojenia ostatecznie zostaną zalane betonem. Tak wykonany próg najazdowy będzie stanowić pewną osłonę izolacji termicznej przed uszkodzeniami od nacisków kół pojazdów.

  budowa płyty fundamentowej

  Krok piętnasty

  Zalanie betonem

  Przygotowanie płyty do zalania betonem polega na zabezpieczeniu wszystkich przepustów i instalacji wystających z płyty przed przypadkowych uszkodzeniem i dostaniem się betonu do ich wnętrza. Rozłożenie mieszanki betonowej wymaga odpowiednich warunków pogodowych – temperatury powyżej 0℃ oraz braku opadów. Beton towarowy o parametrach określonych w projekcie dostarczany jest betonowozami (gruszkami) i podawany na płytę pompą do betonu. Podczas rozkładania mieszanki bardzo ważna jest ciągła kontrola równości jej powierzchni za pomocą laserowego niwelatora. Ostatnią kluczową czynnością jest odpowiednie wibrowanie betonu, które odgazowuje mieszankę i sprawia, że beton dokładnie wypełnia wszystkie szczeliny w zbrojeniu. Dlatego wibrowanie należy przeprowadzić na całym obszarze płyty fundamentowej za pomocą buławy i listwy wibracyjnej, która jednocześnie wyrównuje jej powierzchnię.

  Budowa i wykonanie płyty fundamentowej

  Krok szesnasty

  Mechaniczne zatarcie powierzchni

  Po uzyskaniu przez beton odpowiedniego stopnia plastyczności można przystąpić do zatarcia płyty. Wcześniej należy jednak wszystkie wystające elementy instalacji obrobić ręcznie. Podczas zacierania beton jest posypywany suchą posypką do posadzek betonowych utwardzanych powierzchniowo, która dodatkowo wzmacnia i uszlachetnia powierzchnię.

  budowa płyty fundamentowej krok po kroku

  Krok siedemnasty

  Wykonanie przegłębień

  W końcowej fazie plastyczności betonu gdy można już swobodnie chodzić po jego powierzchni, przystępujemy do wykonania przegłębień wg projektu płyty fundamentowej. Polega to na usunięcie betonu lub wkładów wypełniających. Najczęściej przegłębienia wykonywane są pod odpływy liniowe, brodziki lub okna bezprogowe.

  płyta fundamentowa krok po kroku

  Krok osiemnasty

  Montaż opaski przeciwwysadzinowej

  W przypadku posadowienia płyty fundamentowej na gruntach wysadzinowych lub przy wysokich poziomach wód gruntowych należy wykonać opaskę przeciwwysadzinową. Układamy ją poziomo z płyt izolacji termicznej po zewnętrznym obrysie z lekkim spadkiem na zewnątrz. Częstym błędem jest wkopywanie izolacji termicznej pionowo w dół poniżej poziomu płyty – taka konstrukcja nie zapewni ochrony przeciwwysadzinowej. Prawidłowo wykonana opaska tworzy strefę kontrolowanego zgniotu poza płytą. Dzięki temu zamarzające i pęczniejące grunty otaczające płytę wysadzą miękki, bo niezamarznięty teren przed płytą, a nie pod nią. Zalecamy budować opaski ze styroduru (XPS), który jest bardziej odporny na uszkodzenia niż EPS.

  płyta fundamentowa budowa

  Krok dziewiętnasty

  Demontaż szalunków

  Zdemontowanie szalunków stabilizujących cokół płyty fundamentowej (jeżeli były stosowane) można przeprowadzić już na drugi dzień po zalaniu płyty betonem. Zdejmujemy również zabezpieczenia i osłony technologiczne elementów znajdujących się na płycie np. rur kanalizacyjnych.

  płyta fundamentowa wykonanie

  Krok dwudziesty

  Wzmocnienie zewnętrznej powierzchni cokołu

  Pionowa powierzchnia zewnętrzna cokołu jest pokrywana klejem do elewacji. Następnie jest wklejana siatka wzmacniająca. Ostatecznie następuje wyrównanie i otrzymujemy gładką warstwę wzmacniającą powierzchnię cokołu.

  wykonanie płyty fundamentowej

  Krok dwudziesty pierwszy

  Uprzątnięcie placu budowy

  W Watradom porządek na placu budowy to standard. Po zakończeniu prac wszystkie odpady i pozostałości materiałów są zbierane i umieszczane w przeznaczonych do tego pojemnikach.

  budowa płyty fundamentowej
  Pomiary terenu pod budowę płyty fundamentowej.

  Na podstawie planu zagospodarowania terenu przygotowujemy tzw. ławy geodezyjne. Następnie geodeta za pomocą urządzeń GPS oznacza na ławach punkty, przez które przechodzą linie osi ścian. Na tej podstawie w zależności od grubości ścian ustalamy położenie krawędzi płyty fundamentowej. Po zakończeniu prac ziemnych między punktami prowadzimy linki traserskie i uzyskujemy obrys konstrukcji płyty fundamentowej.

  Wykonanie wykopu po fundamenty

  Usuwamy wierzchnią nienośną warstwę gruntu nienadającą się do posadowienia budynku. Wykop powinien być odpowiednio większy w zależności od jego głębokości i wyniesienia budynku ponad obecny poziom gruntu. Przy trudnych warunkach gruntowych dno wykopu należy dodatkowo stabilizować w zależności od sytuacji: suchym betonem, kruszywem, geotkaninami. Na tym etapie należy również wykonać wykopy dla konstrukcji znajdujących się poza obrysem płyty fundamentowej takich jak np. stopy fundamentowe pod słupy zadaszenia tarasu i ganku.

  Ułożenie drenażu

  W odpowiednio wyprofilowanych krawędziach wykopu układany jest drenaż typu lekkiego. Drenarska rura filtracyjna z filtrem PP 700 zasypywana jest przepuszczalną warstwą żwiru. Końce rur zazwyczaj w dwóch narożnikach budynku poprzez system uszczelnień wprowadzane są do zbiorczych studni drenarskich. Zebrana w ten sposób woda dystrybuowana jest dalej do instalacji odbiorczych.

  Przygotowanie podbudowy pod płytę fundamentową

  W wykopie rozkładany jest materiał zasypowy podbudowy płyty fundamentowej. Bardzo ważne, aby był prawidłowo dobrany. Wymagana jest odpowiednia frakcja i struktura tak, by dał się dobrze zagęścić i np. zbyt dużymi kamieniami nie uszkodził obiektów znajdujących się w podbudowie takich jak rury kanalizacyjne lub gruntowy wymiennik ciepła. Rozkładany koparką materiał zasypowy ubijany jest płytową zagęszczarką wibracyjną o masie nie mniejszej niż 0,5T. Czynność odbywa się warstwami o grubości do 30 cm. Zagęszczenie każdej warstwy musi odpowiadać wskaźnikowi zagęszczenia Is określonemu w projekcie konstrukcyjnym płyty fundamentowej. Parametr ten jest bardzo ważny, ponieważ od jego osiągnięcia zależy trwałość płyty fundamentowej. Kontrole wskaźnika zagęszczenia Is można przeprowadzić płytą dynamiczną. Takie urządzenie jest na stałym wyposażeniu ekip Watradom.

  Montaż instalacji kanalizacyjnej pod płytą fundamentową

  W przygotowanej podbudowie kopane są kanały, w których następnie rozkładane są rury kanalizacyjne. Rozmieszczenie poszczególnych punktów dokładnie określa wcześniej przygotowany projekt. Wymaga to odpowiednich umiejętności, ponieważ nie widzimy ścian budynku, a punktami odniesienia są tylko linki traserskie. Bardzo ważne jest również zachowanie odpowiednich spadków, które kontroluje się za pomocą laserowego niwelatora. Montowane rury muszą być odpowiedniej klasy wytrzymałości – zazwyczaj SN8. Po ułożeniu rur kanały są zasypywane materiałem podbudowy, który jest zagęszczany płytową zagęszczarką wibracyjną o masie do 125 kg. Po zakończeniu prac przeprowadzana jest próba szczelności instalacji.

  montaż przepustów pod płytą fundamentową

  Odbywa się analogicznie jak montaż instalacji kanalizacyjnej. Różni się jednak głębokościami i materiałami instalacyjnymi wykorzystywanymi do ich budowy. Szczególnie ważne jest, aby przepusty miały odpowiednią średnicę, a ich promienie zgięć były stosunkowo duże, co umożliwi bezproblemowe przełożenie właściwych materiałów instalacyjnych np. rur PE do wody lub przewodów prądowych. Pamiętajmy, że rur gazowych nie można prowadzić pod płytą fundamentową.

  wyrównanie gruntu pod płytę fundamentową

  To bardzo ważny zabieg, którego nie można pomijać. W przygotowanej podbudowie w odpowiednich odległościach rozkładane są stalowe rury o niewielkiej średnicy, których górne krawędzie stanowią płaszczyznę skontrolowaną niwelatorem laserowym. Następnie wykorzystując rury jako prowadzenie, należy aluminiowymi łatami dokładnie wyrównywać powierzchnię przygotowanej podbudowy z zamontowanymi instalacjami. Dzięki temu zabiegowi krawędzie izolacji termicznej będą do siebie doskonale przylegać i nie będziemy mieć mostków termicznych. Po zakończeniu prac rury są wyjmowane.

  przygotowanie gruntu pod płytę fundamentową

  Na wyrównanej podbudowie następuje montaż atestowanej folii PE o grubości 0,3 mm. Folie należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni płyty. Taka warstwa zabezpiecza przed zawilgoceniem izolacji termicznej i degradacją jej właściwości. Należy pamiętać o odpowiednich zakładach arkuszy folii.

  Wykonanie płyty fundamentowej Łódź

  Na przygotowanej podbudowie z warstwą izolacji przeciwwilgociowej i instalacjami podpłytowymi montujemy system elementów brzegowych będący jednocześnie szalunkiem traconym dla wylewanego betonu. Elementy w kształcie litery L układamy wzdłuż całego zewnętrznego obrysu płyty fundamentowej. Następnie zostają one trwale połączone i uszczelnione odpowiednimi zamkniętokomorowymi pianami rozprężnymi przystosowanymi do kontaktu z materiałem elementów brzegowych. W niektórych sytuacjach dla zapewnienia stabilności szalunku traconego należy wykonać dodatkowy wzmacniający szalunek deskowy. Jakość materiałów elementów brzegowych i ich odpowiednie połączenie jest bardzo ważne dla izolacyjności termicznej budynku i dokładności wymiarowej płyty fundamentowej. Pamiętajmy, że tak wykonany szalunek tracony musi wytrzymać napór wlewanego świeżego betonu.

  wykonanie płyty fundamentowej

  Po zainstalowaniu elementów brzegowych na wcześniej wyrównanej powierzchni układamy materiał poziomej izolacji termicznej. Materiał jest umieszczany wewnątrz obrysu płyty fundamentowej. W zależności od docelowej grubości mogą to być co najmniej dwie warstwy układane naprzemiennie. Materiał powinien być o odpowiedniej twardości określonej w projekcie konstrukcyjnym, co ma krytyczne znaczenie dla trwałości konstrukcji budynku. Kolejnym wymaganiem jest niski wskaźnik długotrwałej nasiąkliwości wodą WL(T)4 ≤ 4%.  Najlepsze do tego celu są wielkoformatowe płyty (niedostępne w handlu detalicznym), które minimalizują ilość łączeń. Obecnie najczęściej stosowanymi materiałami są XPS, czyli styrodur znany również jako polistyren ekstrudowany lub styropian EPS o odpowiednich parametrach. W układanych płytach wycinane są otwory na przepusty i rury kanalizacyjne. Wszystkie łączenia na koniec wypełniane są zamkniętokomorowymi pianami niskoprężnymi nieagresywnymi dla użytych materiałów. Grubość izolacji termicznej powinna spełniać aktualne wymagania oporu cieplnego dla przegród na gruncie. Często jednak Klienci decydują się większą grubość 20-30cm.

  płyta fundamentowa wykonanie

  Po zainstalowaniu elementów brzegowych na wcześniej wyrównanej powierzchni układamy materiał poziomej izolacji termicznej. Materiał jest umieszczany wewnątrz obrysu płyty fundamentowej. W zależności od docelowej grubości mogą to być co najmniej dwie warstwy układane naprzemiennie. Materiał powinien być o odpowiedniej twardości określonej w projekcie konstrukcyjnym, co ma krytyczne znaczenie dla trwałości konstrukcji budynku. Kolejnym wymaganiem jest niski wskaźnik długotrwałej nasiąkliwości wodą WL(T)4 ≤ 4%.  Najlepsze do tego celu są wielkoformatowe płyty (niedostępne w handlu detalicznym), które minimalizują ilość łączeń. Obecnie najczęściej stosowanymi materiałami są XPS, czyli styrodur znany również jako polistyren ekstrudowany lub styropian EPS o odpowiednich parametrach. W układanych płytach wycinane są otwory na przepusty i rury kanalizacyjne. Wszystkie łączenia na koniec wypełniane są zamkniętokomorowymi pianami niskoprężnymi nieagresywnymi dla użytych materiałów. Grubość izolacji termicznej powinna spełniać aktualne wymagania oporu cieplnego dla przegród na gruncie. Często jednak Klienci decydują się większą grubość 20-30cm.

  płyta fundamentowa zbrojenie

  To kluczowa czynność dla trwałości płyty fundamentowej, dlatego wymaga ścisłych reżimów wykonawczych i stałej kontroli specjalisty. Płyta fundamentowa rozkłada naprężenia promieniście i obszarowo inaczej niż wzdłużnie zginane i skręcane ławy fundamentowe.  Dlatego tak często spotykane w ławach fundamentowych belki ze strzemionami w prawidłowo zaprojektowanej płycie fundamentowej należą do rzadkości. Montaż przeprowadzamy ściśle wg projektu konstrukcyjnego, który jest indywidualny dla każdego budynku. Zazwyczaj zbrojenie składa się z dwóch warstw dolnej i górnej. Każda z warstw ma zbrojenie podstawowe, które można wykonać z prefabrykatów np. siatek zbrojeniowych, co przyspiesza proces budowy. W miejscach wymagających zwiększonej wytrzymałości układa się zbrojenie dodatkowe z prętów zbrojeniowych o odpowiedniej długości i średnicy. Wszystkie elementy mocowane są ze sobą giętkimi stalowymi drutami za pomocą automatów wiążących. Pomiędzy izolacją termiczną, dolnym zbrojeniem oraz górnym zbrojeniem montuje się dystansy zbrojeniowe dostosowane do grubości betonu.

  płyta fundamentowa krok po kroku

  W razie konieczności w płycie fundamentowej rozprowadzamy rury doprowadzające wodę użytkową z kotłowni do pomieszczeń budynku. Wszystkie rury są w otulinach osłonowych zabezpieczających przed utratą ciepła oraz tarciem o otaczający je beton na skutek zmiany ciśnień.

  budowa płyty fundamentowej

  Po zamontowaniu zbrojenia w świetle bramy garażowej na specjalnie wyprofilowanej krawędzi cokołu umieszczamy stalową osłonę. Próg najazdowy wyposażony jest w elementy montażowe, które mocowane do zbrojenia ostatecznie zostaną zalane betonem. Tak wykonany próg najazdowy będzie stanowić pewną osłonę izolacji termicznej przed uszkodzeniami od nacisków kół pojazdów.

  Budowa i wykonanie płyty fundamentowej

  Przygotowanie płyty do zalania betonem polega na zabezpieczeniu wszystkich przepustów i instalacji wystających z płyty przed przypadkowych uszkodzeniem i dostaniem się betonu do ich wnętrza. Rozłożenie mieszanki betonowej wymaga odpowiednich warunków pogodowych – temperatury powyżej 0℃ oraz braku opadów. Beton towarowy o parametrach określonych w projekcie dostarczany jest betonowozami (gruszkami) i podawany na płytę pompą do betonu. Podczas rozkładania mieszanki bardzo ważna jest ciągła kontrola równości jej powierzchni za pomocą laserowego niwelatora. Ostatnią kluczową czynnością jest odpowiednie wibrowanie betonu, które odgazowuje mieszankę i sprawia, że beton dokładnie wypełnia wszystkie szczeliny w zbrojeniu. Dlatego wibrowanie należy przeprowadzić na całym obszarze płyty fundamentowej za pomocą buławy i listwy wibracyjnej, która jednocześnie wyrównuje jej powierzchnię.

  budowa płyty fundamentowej krok po kroku

  Po uzyskaniu przez beton odpowiedniego stopnia plastyczności można przystąpić do zatarcia płyty. Wcześniej należy jednak wszystkie wystające elementy instalacji obrobić ręcznie. Podczas zacierania beton jest posypywany suchą posypką do posadzek betonowych utwardzanych powierzchniowo, która dodatkowo wzmacnia i uszlachetnia powierzchnię.

  płyta fundamentowa krok po kroku

  W końcowej fazie plastyczności betonu gdy można już swobodnie chodzić po jego powierzchni, przystępujemy do wykonania przegłębień wg projektu płyty fundamentowej. Polega to na usunięcie betonu lub wkładów wypełniających. Najczęściej przegłębienia wykonywane są pod odpływy liniowe, brodziki lub okna bezprogowe.

  płyta fundamentowa budowa

  W przypadku posadowienia płyty fundamentowej na gruntach wysadzinowych lub przy wysokich poziomach wód gruntowych należy wykonać opaskę przeciwwysadzinową. Układamy ją poziomo z płyt izolacji termicznej po zewnętrznym obrysie z lekkim spadkiem na zewnątrz. Częstym błędem jest wkopywanie izolacji termicznej pionowo w dół poniżej poziomu płyty – taka konstrukcja nie zapewni ochrony przeciwwysadzinowej. Prawidłowo wykonana opaska tworzy strefę kontrolowanego zgniotu poza płytą. Dzięki temu zamarzające i pęczniejące grunty otaczające płytę wysadzą miękki, bo niezamarznięty teren przed płytą, a nie pod nią. Zalecamy budować opaski ze styroduru (XPS), który jest bardziej odporny na uszkodzenia niż EPS.

  płyta fundamentowa wykonanie

  Zdemontowanie szalunków stabilizujących cokół płyty fundamentowej (jeżeli były stosowane) można przeprowadzić już na drugi dzień po zalaniu płyty betonem. Zdejmujemy również zabezpieczenia i osłony technologiczne elementów znajdujących się na płycie np. rur kanalizacyjnych.

  wykonanie płyty fundamentowej

  Pionowa powierzchnia zewnętrzna cokołu jest pokrywana klejem do elewacji. Następnie jest wklejana siatka wzmacniająca. Ostatecznie następuje wyrównanie i otrzymujemy gładką warstwę wzmacniającą powierzchnię cokołu.

  budowa płyty fundamentowej

  W Watradom porządek na placu budowy to standard. Po zakończeniu prac wszystkie odpady i pozostałości materiałów są zbierane i umieszczane w przeznaczonych do tego pojemnikach.

  Proces budowy płyty fundamentowej – podsumowanie

  Wykonanie płyty fundamentowej to złożony i skomplikowany proces, który wymaga zaangażowania wielu osób. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać szczegółowy projekt, biorąc pod uwagę czynniki takie jak wielkość obiektu (kubatura, powierzchnia, obrys, ilość kondygnacji) i jego konstrukcja, rodzaj podłoża i ukształtowanie terenu. Niezwykle ważna jest dobra analiza potrzeb Klienta, która umożliwia wybór odpowiedniego wyposażenia. Pamiętajmy, że złego fundamentu poprawić właściwie nie można, dlatego tak ważne jest przy jego budowie podjęcie współpracy z doświadczoną firmą inżynieryjną, jaką jest Watradom. Wykonujemy płyty fundamentowe nie tylko szybko, ale także solidnie używając najwyższej jakości materiałów. Budowa trwa od 4 do 8 dni, a odbiór inwestycji przez Klienta poprzedzony jest inwentaryzacją powykonawczą. Doświadczenie i odpowiednia kontrola jakości wymagane są na każdym etapie: analiza potrzeb Klienta, projektowanie, przygotowanie materiałów, budowa, dokumentacja powykonawcza. Wynikiem tego są niezawodne płyty fundamentowe z 30-letnią gwarancją. Zapraszamy do wykonania płyty fundamentowej z WatraDom.

  Płyta fundamentowa - cena. Kalkulator online.

  Sprawdź koszt płyty fundamentowej online. Wybierz rodzaj budynku i powierzchnie a natychmiast zobaczysz jaka jest cena płyty fundamentowej. Koszt budowy wraz z ofertą prac błyskawicznie otrzymasz na swój email. Kalkulator ceny płyt fundamentowych Watradom™ używa tylko aktualnych cen materiałów.

   1. Rodzaj planowanego domu

   1A. Materiał do budowy muru

   2. Ilość kondygnacji


   wpisz powierzchnię zabudowy

   4. Ogrzewanie podłogowe w płycie fundamentowej

   Rodzaj ogrzewania


   podaj kod pocztowy lokalizacji


   wpisz swój adres e-mail


   wpisz swój numer telefonu

   Po kliknięciu przycisku odeślemy na podany adres e-mail wycenę przygotowania płyty fundamentowej wg. wskazanych parametrów.

   Wycena płyty fundamentowej.